Ah edip çırpınan bülbüle döndüm
Biçare dolaşıp güle varamam
Aramaktan bezgin düştüm yoruldum
Kendime gelip te dosta varamam

Bilen var mı acep aşkın bağını
Beyhude geçirdim gençlik çağımı
Aşmaya uğraştım karlı dağını
Susuz bir çöldeyim suya varamam

Sefil Selimi’ yim can üze üze
Sarplari geçtim de ulaştım düze
Avcıyım basarım izlerden ize
Has bahçeye giden yola varamam


Güler Duman


Musa Eroğlu


Özge Çam