- Anam ırgat babam ırgat - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Bura Kızıl pınar köyü
Anam ırgat babam ırgat
Burda durgun akar fırat
Anam ırgat babam ırgat

Ters yazmışlar yazımızı
Kör etmişler gözümüzü
Paylaşmışlar yurdumuzu
Anam ırgat babam ırgat

Sabah gideriz tarlaya
Soğan yeriz soya soya
Ağalar sahip bu köye
Anam ırgat babam ırgat

Babam ağaya devşirir
Anam arpayı pişirir
Yokluk elinden şaşırır
Anam ırgat babam ırgat

Giden artık dönmez oldu
Yokluk alev sönmez oldu
Ocağımız yanmaz oldu
Anam ırgat babam ırgat

Yaşanırken başka günden
Tütünsüz kalmışam dünden
Bir haber çıkmadı senden
Anam ırgat babam ırgat

Bozuk düzen yapısından
Her yer ağa tapusundan
Ağaların kapısından
Anam ırgat babam ırgat