Anayasso - Selda Bağcan - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Gara dağlar gar altında galanda
Ben gülmezem
Dil bilmezem
Şavatadan hakkariye yol bilmezem
Gurban olam, çaresi ne, hooyyyy babooov

Bebek yaniir, bebek hasda, bebek ataş içinde
Ben fakiro
Ben hakiro
Dohdor, ilaç, çarşi, bazar tam – takiro
Gurban olam, bu ne işdir, hoooyyy babovv

Çonçiğ ağliir, çonçiğ öliir, geçüt vermiy zap suyi
Parasizo
Çaresizo
Ben halsizo, ben dilsizo, şeher uzah yolsizo
Bu ne haldır, bu ne işdir, hooyyy babooovvv

Gara dağda gar altında ufağ ufağ mezerler
Yeddi ceset hetim hetim zap suyinde yüzerler
Hökümata arzeylesem azarlar
Ben ketumo
Ben hetimo
Ben ne biçim votandaşım, hoooyyy babooovvv

Şavatadan angaraya ses getmiiir
Biz getmeğe guvvatımız heç yetmiiir
Malımız yoh
Yolumuz yoh
Angaraya ses verecek dilimiz yoh
Ganadımız, golumuz yoh
Bu ne biçim memlekettir, hoooyyy baboooovv

Yerin yurdun adresesin bilmirem
Angarada anayasso
Ellerinden öpiy hasso
Yap bize de iltimasso
Bu işin mümkini yoh mi hooyyy babooov