Ara Bul (Çoktur Bu Dünyanın) - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Ara Bul (Çoktur Bu Dünyanın) - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Çoktur bu dünyanın gamı mihneti
Kendine faydalı yarı ara bul
Fikreyleyip düşünürsen ahreti
Rahat edecek bir yeri ara bul

Tahtı saltanatı kendiyin sanma
Beyhude güvenip odlara yanma
Bu dünyanın genliğine inanma
Varacağın menzil dardır ara bul

Fanidir bu dünya alaman murat
Beyhude bu kadar eyleme feryat
Kalma bülbül gibi sen güle hasret
Kendine adavet harı ara bul

Acaba vesikan varmola elde
Yok ise çok zahmet çekersin yolda
Türlü rahiya var kırmızı gülde
Akan ol mübarek teri ara bul

Yoktan vareyleyip yarattı seni
Sana emanettir verdi bu canı
Yaratmazdı Mevla ins ile cinni
Şefaatkardır ol nuru ara bul

Nazar kılıp dört köşeyi gördürür
Diler ise muradına erdirir
Direksizdir göğü nice durdurur
Terkeyle ağyari yari ara bul

Der Said’im sapma doğru yolundan
Hayır şer gelirken senin elinden
Zikri tevhidi hiç koyma dilinden
Bifevtin lamekan varı ara bul