- Arzuhal Eyledim - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Arzuhal eyledim bab-ı rızaya
Dolaştırma beni verme cezaya
Bağlıyım takdiri hükm-ü kazaya
Vasf-ı hal eyledim sultana yazdım

Dolaştım cihanı beyhude yerde
Hekimler çare yok dedi bu derde
Özüm turabdadır yüzlerim yerde
Sadakat yoluyla ikrara yazdım

Yazdım yazıyı posta almıyor
İrtibat kesilmiş dostlar bilmiyor
Tabibi rahmandan imdat gelmiyor
Rahı adaletliği hünkâra yazdım

Burhani’yem bahar olmadı gışım
Ummana döküldü akıyor yaşım
Hasretim sizlere işidin sesim
Bişekvadır halım kübraya yazdım


Erdal Erzincan


Özlem Taner