Beni mest eyledi aşkın girdabı
Cihanda bir mecal gezdiğim ondan
Bana kast eyledi zulmün erbabı
Canıma bir ecel gezdiğim ondan
Efendim gel gel, tabibim gel gel

Sanki zulüm attı kör kuyudayım
Zar hasretinden her dem dardayım
Ol Yusuf misali hakka cardayım
Bağrıma taş basıp ezdiğim ondan
Efendim gel gel, tabibim gel gel

Düşmüşem bir derde engel arada
Best-i cerrah kar etmez bu yarada
Neyler yar bana salar çırada
Cehennem narını gezdiğim ondan
Efendim gel gel tabibim gel gel

Halimi’ yem cefasına düşeli
Sevda oku şu sinemi deşeli
Ellerimle mezarımı eşeli
Gömsün diye yari gezdiğim ondan
Efendim gel gel cananım gel gel


Gülten Benli


Özcan Türe