- Başıma Gelen Belalar - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Basıma gelen belalar
Bilirim isyanımdandır
Gördüğüm cevr ü cefalar
Hep benim noksanımdandır

Kimseye bahanem yoktur
Gizli kabahatim çoktur
Ne talihtir ne de taktir
Çektiğim günahımdandır

Karıştım boş kavgalara
Kapıldım bed igvalara
Hak karışmaz bu hallara
Bu nefsi şeytanımdandır

Meluli’m sen kendine bak
Kuluna zul’m eylemez hak
Düşüp denize olsam gark
Zulmeti tufanımdandır

« || »