Belindedir Altın Divit - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Belindedir Altın Divit - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Belindedir altın divit
Cihana verirdi öğüt
Sözü mertti kendi yiğit
Demircioğlum yerinde mi

Çamlıbel’in şen dağında
Sular akar ayağında
Döne kızın yanağında
Çifte benler yerinde mi

Köroğlu der öğündüğüm
Taşlar alıp dövündüğüm
Arka verip sığındığım