Ben Ali'yi niye niye sevmeyim - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Ben Ali'yi niye niye sevmeyim - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Ali dedim ilham düştü içime
Ben Ali’yi niye niye sevmeyim
Ali aklın fikrin vermiş geçime
Ben Ali’yi niye niye sevmeyim

Ali Yasevi’dir Bektaş Veli’dir
Baba İlyas hem de Kızıl Delidir
Yerde gökte ne var hepsi Ali’dir
Ben Ali’yi niye niye sevmeyim

Ali var yatıyor ol nur içinde
Ail var taş toprak çamur içinde
Ali var un ekmek hamur içinde
Ben Ali’yi niye niye sevmeyim

Ali ekmeğin taştan çıkarır
Ali var avcunu açar yakarır
Ali var dağlara taşa kökerir
Ben Ali’yi niye niye sevmeyim

Ali var denizde ırmakta çayda
Elin arabından var mı ki fayda
Ali’ler var gezip durur uzayda
Ben Ali’yi niye niye sevmeyim

Ali var hem Zülfikarsız Düldülsüz
Ali var bahçesiz gülsüz bülbülsüz
Ali var çuvalsız çulsuz kendirsiz
Ben Ali’yi niye niye sevmeyim

Ali var şafakta başlar işine
Ali var yarini basar döşüne
Ali var hürmetin yapar eşine
Ben Ali’yi niye niye sevmeyim

Ali var ekmeğe bulamaz katık
Ali var dünyada garip yaratık
Ali var hırsından kaşları çatık
Ben Ali’yi niye niye sevmeyim

Çok Ali var aklı fikri haramda
Eli cebimdedir aklı paramda
Ali var her zaman merhem yaramda
Ben Ali’yi niye niye sevmeyim

Ali var işinde is pas içinde
Evi barkı yok ki hep yas içinde
Kör dumanda kalmış bir pus içinde
Ben Ali’yi niye niye sevmeyim

Ali var On iki İmam’ın başı
Ali var sofranın soğanı aşı
Ali var yurdumun toprağı taşı
Ben Ali’yi niye niye sevmeyim

Ali benim ben Ali’yim nideyim
Çoban mıyım her gün Ali güdeyim
Yoksul diyor Ali gibi gideyim
Ben Ali’yi niye niye sevmeyim