- Ben İdim - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Bu dünyanın temelini
Kurup yoğuran ben idim
Hiç yok iken Adem nesli
Adem’ i doğuran ben idim

Yeşil kandil nuru benim
Cennetteki huri benim
Adem ata yari benim
Şit’i doğuran ben idim

Geçen peygamberler bir bir
Hep benden aldı feyzi nur
Musa’ya dahi dağ-ı Tur
İsa’yı doğuran ben idim

Ta ezelden nur-i kandil
Fatıma anamızdır bil
O yuttu iki gonca gül
Hüseyin’i doğuran ben idim

Latife sanma be kardeş
Ruma geldi Hacı Bektaş
Doğunca oğlu Timurtaş
Onu doğuran beri idim