Bil Ki Hakikate Yetemem - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Bil Ki Hakikate Yetemem - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Bil ki hakikata yetemem aşık
İptida mecaza çarpılmadıkça
Zikre devam edüp vakti seherde
Nefsi emmareden kurtulmadıkça

Akıp nasihatim koyup beynine
Tarikat zincirin takup boynuna
Nazar kılıp ağırına yeniğne
Girüp kantarlara tartılmadıkça

Sonu meyl edüp te engine akup
Vücudu hicrana odlara yakup
Kamil meclisinde oturup kalkup
Haya perdesiyle örtülmedikçe

İçmeyen ne bilir şarap ü meydan
Almalı hikmeti gün ile aydan
Saz ile söz ile alınmaz meydan
Ruhsat’ın mahlesi serpilmedikçe