Gizlerum kederumi bakma yüzume sakin
Ver tutayım eluni, madem ayriluk yakin
Bir ayriluk türkisi dolandi dilumuze
Biter mi böyle sevda, yazuktur ikumize

Bahara eremedum, yazdilar hazanumi
Konuştuğumuz yere kazsunlar mezarumi
Bir ayriluk türkisi dolandi dilumuze
Biter mi böyle sevda, yazuktur ikumize