Bir Destan Söylesem - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Bir Destan Söylesem - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Bir destan söylesem tiryakilere
Acep tiryakiler darılır mola
Kızıl üzüm olsa koysam beline
Gözü tabakadan ayrılır mola

Tiryaki tütünü gayet çok sever
Birini sarmadan birini eğer
Tütün tükenince karıyı döğer
Erkeğim diye de kurulur mola

Güzel paranızı vermen tütüne
Yazık ömrünüze bütün bütüne
Düşünün bir kerre ondan kötü ne
Bu kötüyle kabre girilir mola

Ağızlık tabaka takım beş olur
Yorgunlukta murdar tütün hoş olur
Beş kuruşa kağıt nasıl baş olur
Tutulursa hapse girilir mola

Tabaka ambardır ağızlık yaba
Kimisi ince sarar kimisi kaba
Darağacı kurulsa edemez tövbe
Buna da bir şifa bulunur mola

Kaim kağıt kaba verir dumanı
Öksürük gelince vermez amanı
İmiği saz çalar döşü dumanı
Otuz iki makam çalınır mola

Tiryakiler durmuş ederler merak
Hele birer daha cigara sarak
Çoluk çocuk çıplak kendi dalyarak
Bununla maksuda erilir mola

Tütünün ağusu ciğeri sarar
İçmiyen fehmetmez içine zarar
Göğüs tutulunca hendeği yarar
Acep kazma kürek bulunur mola

Ruhsati’m de sözüm haklı değil mi
Bu destan tiryaki aklı değil mi
Şimdi kaçak tütün saklı değil mi
Kesede bir tutam bulunur mola