- Bir Rüzgar Esti Ömrüm Bağına - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Bir rüzgâr esti ömrüm bağına
Soldurdu gonceyi dühanı kardeş
Ecel avcısının düştüm avına
Alır pençesine cihanı kardeş

Ciğer yaralıdır siteme dayan
Genç iken ömrüme çok oldu ziyan
Yas tutmaya geldi etraftan duyan
Saldın can evime figanı kardeş

Ağlar Hacı Mehmet artmakta zarım
Kan dökülüp ağlar çeşmi giryanım
Mahşere yaralı gitti Hacemim
Arasan bulunmaz lokmanı kardeş

Der Said’im sabretmeli mihnete
Yaralıyım beni koyman zahmete
Çektin göçün gidiyorsun ahrete
Şimdi terkeyledin zindanı kardeş