Bir Seher Vaktinde İndim Bağlara - Aşık Daimi, Dünya Tekin, Grup Abdal, Güler Duman, Muharrem Temiz, Oğuz Aksaç, Sevcan Orhan - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Bir seher vaktinde indim bağlara
Öter şeyda bülbül dil yarelenir
Bakmaz mısın sinemde dağlara
Derdim dökmeye dil yarelenir

Boş geçirmeyelim gel bu çağları
Dolaşalım sahraları dağları
Bir gün gazel döker ömrün bağları
Eser sam yelleri dal yarelenir

Daimi’ yim yanar aşkın çırağı
Dostun muhabbeti cennet otağı
Ancak şu dünyada derdim ortağı
Sazım figan eder tel yarelenir


Aşık Daimi


Güler Duman


Sevcan Orhan


Muharrem Temiz


Oğuz Aksaç


Grup Abdal


Dünya Tekin