Bu Dünyada Rehber Talibe Haktır - Aşık veli - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Bu dünyada rehber talibe haktır
Muhammet Miraç’a gel olduğuyçün
Dört kapıdan ileriye yol yoktur
Hakk’ın dört kapıda el’olduğuyçün

Dört kapının üzerinde yol kurdu
Lahmike lahm olup musahip oldu
Mürşitliği İmam Cafer’e verdi
Ezeli mürşit Ali olduğuyçün

Dört üstat yarattı dördü de kendi
Oldu kendi talip yola bend oldu
Anın için halkı gümana saldı
Yarattığı cana kul olduğuyçün

Kul olmayan sultan olmasın dedi
İnanmayan iman bulmasın dedi
Sünneti üç buyurdu farzı yedi
Yed(i) elekten geçip bal olduğuyçün

Yedi elekten elendi hal oldu
Dostun zülfü aşk sazına tel oldu
An yokken miracında bal oldu
Şaraben tahur dolu olduğuyçün

Şeraben tahuren bal süt dört ırmak
Muhammet yalınız taama sunmak
Mümine inanıp hem dahi kanmak
Kırklar Muhammet’ ten kan olduğuyçün

Veli’ m eyder bu yol gani yoludur
Yola beli diyen cömert ganidir
Mürşit önünd’olan Hakk’ ın kuludur
Muhammet doluda la’l olduğuyçün