Bugün Gamlı Bedir Mahitap Olup - Aşık veli - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Bugün gamlı bedir mahitap olup
Şulesini bu cihana salmamış
Mah yüzüne çekmiş siyah nikabı
Ne hikmet ki seven aşık gülmemiş

Mah yüzünü kaplamıştır açılmaz
Mihr-i nuru gayretinden geçilmez
Emr ü ferman kendinindir kaçılmaz
İnsan bilmiş ama mahluk bilmemiş

Sene altmış dokuz bitmiştir hemi
Martın on beşinde bıraktı gamı
Pazar günü pazartesi akşamı
Dünya üç saat ağlamış gülmemiş

Veli’m eyder yasta koyma alemi
Şah-ı Merdan hayra çala kalemi
Hulus ile oku îhlas kelamı
Allah kuluna hem haber salmamış