Çoban kavalını dertli çalıyor
Koyunları koygun koygun meliyor
Gül yüzlü yarimi eller alıyor
Çalma çoban kavalını bugünler
Hastadır garip gönlüm durmadan inler

Çobanın kavalı sinemi deldi
Ağlar iki gözüm ne zaman güldü
Gül yüzlü yarimi yadeller aldı
Çalma çoban kavalını bugünler
Hastadır garip gönlüm durmadan inler