- Çeken Bilir (Dertlinin Derdi) - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Dertlinin derdi bilinmez
Ancak derdi çeken bilir
Güldüğüm gelmez aklıma
Derde düşüp çeken bilir

Ellerin açtığı yara
Dost değil ki gele sara
Anladım ki bahtım kara
Dost kadrini çeken bilir

O yar beni benden aldı
Mecnun edip çöle saldı
Yazık bülbül gülsüz kaldı
Gül kadrini çeken bilir


Hasan Erdoğan


Tuncay Balcı


Cankat Erdoğan

« || »