Çıkaydım Ben Dinekdağı Başına - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Çıkaydım Ben Dinekdağı Başına - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Çıkaydım ben Dinekdağı başına
Gönül meram eder görem yavruyu
Hüsnünü benzettim cennet bağına
Gonca gül misali derem yavruyu

İstanbul postası gelir Maden’den
Nameni yazdıram gelip gidenden
Ben yeni ayrıldım boyu fidandan
Hasretliğim vardır saram yavruyu

Sökün kuşu mesken avlar çağında
Yavru şahin şikar alır avında
Bir hasretim kaldı Köprüköyü’nde
İnkisarım vardır saram yavruyu

Der Said’im ırmak coşkun akmasın
O da benim gibi hasret çekmesin
Mısır haznesine değer bakmasın
Cevahir dengine saram yavruyu