Çıkıp Çar Köşeyi Seyran - Aşık veli - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Çıkıp çar köşeyi seyran eyleyen
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir
Cümle dertlerime derman eyleyen
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir

Güvercin donunda süzülüp inen
Dar-ı çeç üstünde namazın kılan
Doksan bin erlerin postunu alan
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir

Arslan olup yol üstünde oturan
Selman idi ona nergiz getiren
Zemheride yanal elma bitiren
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir

Tepeyi at edip taşı söyleten
İşaret eyleyip günü dönderen
Sarının öküzün kurda yediren
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir

Kadıncık Ana’ya gel dedi geldi
Helva soğumadan Kabe’ye vardı
Seksen bin evliye postunu aldı
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir

Nefsine uyup da yolundan azan
Kuduretten kaynar ol kara kazan
Ol demde devin bendini çözen
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir

Veli’m bu sözümde var mıdır yalan
Münkirin gönlünü gümana salan
Doksan konaklık yolu kuşlukta alan
Hünkar Hacı Bektaş Veli kendidir