Çıktım yücesine / Perişan - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Çıktım yücesine / Perişan - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Çıktım yücesine seyran eyledim
Yar ile gezdiğim yerler perişan
Firkat geldi devreyleyip ağladım
Bir ben değil cümle alem perişan

Firkatin ucundan görünmez dağlar
Aldırdım yavruyu ah edip ağlar
Yıkılmış yapılmış virandan bağlar
Bülbül figan eder güller perişan

Aşık Dertli kendi çalar sazını
Kara topraklara sürer yüzünü
Kimse çekmez gayrı onun nazını
Bozuktur perdeler teller perişan


Fatoş Çal


Şehriban Gül