Daha Gözleyim Mi - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Daha Gözleyim Mi - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Daha gözleyim mi ey mavi donlu
İşte görüyorsun sunam yaz geldi
Kalmadı eridi dağların karı
Nice bir ah ile yanam yaz geldi

Kaba yel değdi de söküldü seller
Bülbül dile geldi açıldı güller
Herkes sevdiğine nameler yollar
Ben de Kerem gibi anam yaz geldi

Çekildi turnalar yurduna gitti
Açıldı laleler sünbüller bitti
Güller cuşe geldi bülbüller öttü
Bir bade vir içüp kanam yaz geldi