- Daim Kış Olmaz - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Daim kış olmaz ya devri alemdir
Hazer kıl sevdiğim yaz var ucunda
Elbet ayrı düşen bir gün kavuşur
İkrarımız kavi söz var ucunda

Yaralarım göz göz oldu elleme
Siyah zülfü gül yüzüne telleme
Bu gurbetin ardı gelmez belleme
Bir sebep halkolur az var ucunda

Yavruyu sorarsan hilal kaşlıdır
Eşinden ayrılmış gözü yaşlıdır
Muhabbet dediğin iki başlıdır
Tahammül olunmaz göz var ucunda

Bu sırrımız her adama denilmez
Böyle ömür geldi geçti sayılmaz
Hey Ruhsati bu dünyaya doyulmaz
Ve lakin on arşın bez var ucunda