- Değirmenci - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Ay havar değirmançı
Sen hancı ben kervancı
Arpanı verem sene
Buğdanı tart benimçi

Değirmen savacağı
Ne serindi bucağı
Bir sabah gel bir akşam
Billah yandım
Bir de gün orta çağı

Ay havar değirmançı
Sen hancı ben kervancı
Arpanı verem sene
Buğdanı tart benimçi

Değirmen sağ dolanı
Mum yanar yağ dolanı
Avcı bir maral ıçin

Billah yandım
Günde yüz dağ dolanı

Ay havar değirmançı
Sen hancı ben kervancı
Arpanı verem sene
Buğdanı tart benimçi

Değirmen uy değirmi
Ezipsen yüreğimi
Yıkıpsan baban evin
Billah yandım
Çekipsen direğini

Ay havar değirmançı
Sen hancı ben kervancı
Arpanı verem sene
Buğdanı tart benimçi