- Dere Mi Bildim - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Yine bir yel esti ömrüm bağına
Soldurdu gülümü dere mi bildim
Bir güzel avladım düştüm ağına
Çırpınıp tuzağı yola mı bildim

Hiç gitmiyor şu başımın dumanı
Kesemedim şu dünyanın gamını
Çok aradım bulamadım lokmanı
Derdime bir çare bula mı bildim

Ben dünyada muradıma ermedim
Geçti ömrüm demi devran sürmedim
Feleğin yüzünden vefa görmedim
Her zaman ağlarım güle mi bildim

Sağımda solumda hain gidiler
Beni aldattılar düşman kişiler
Güzelin kalesi sarptır dediler
Yardım olmayınca ala mı bildim

İsmim Said mahlesimdir ilhami
Sürmedim dünyada devranı demi
Kendime eş ettim şu derdi gamı
Gelmedi ecelim öle mi bildim