Dereye aşağı gelir
Çil horoza selam verir
Tavuğun canını alır
Safa geldin tilki paşa

Emirlere sail idim
Ben bu işe mail idim
Beş tavuğa kail idim
Kökünü kesmeğe gelmiş

Haşeri tilki haşeri
Yedin üçeri beşeri
Postu ver de çık dışarı
Safa geldin tilki paşa

Geldin eşini eşini
Dolandın dağlar başını
Nettin feriğin eşini
Safa geldin tilki paşa

Narpuzun kırağı taşlık
Gel hele gel kardaşlık
Arkasında iki beşlik
Pazarlık görmeye gelmiş

Narpuzun kırağı dere
Bilmiyorum yerin nere
Şu çarşıyı yara yara
Tilki bey gezmeğe gelmiş

Şükür seni burda gördüm
Habınla hatırın sordum
Bir tavuk ta kurban verdim
Safa geldin tilki paşa

Ruhsatı kaptı küreği
Koptu tilkinin yüreği
Dolandı beş on direği
Postu verdi tilki paşa