- Devredip Gezersin Dar-ı Fenayı - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Devredip gezersin dar-ı fenayı
Bağdat diyarına vardın mı durnam
Medayin şehrinde Fatma Anayı
Makamı ordadır gördün mü turnam

Madeyin şehrinde Salman’a varıp
Bağdat’ta Kâzım’ın kabrini görüp
Baş eğip hem eşiğine yüz sürüp
İkrara bend olup durdun mu turnam

Hazret-i Eyüp’ün nikâbın kaldır
Tende iki kurt var neye maildir
Biri ipek sarar birisi baldır
Bunların sırrına erdin mi turnam

Veysel Karan gezer idi Yemen’de
Serin verdi on iki imam yolunda
İmam Mehdi hangi vaht-ı zamanda
Nasıl zuhur eder sordun mu turnam

Biz de beli dedik bizden uluya
İman alıp ikrar verdik Veli’ye
Necef deryasında imam Ali’ye
Bu deryaya yüzler sürdün mü turnam

Her şehit Kerbelâ da çürümez
Hâkk’tan izin yoktur kalkıp yürümez
İmam Hüseyin’in kanı kurumaz
Şehitler serdarın gördün mü turnam

Behlül evcik yapar idi zeminde
Makamını gördü uçmak elinde
Kul Yusuf’um Erenlerin ceminde
Kırkların Ceminde durdun mu turna

Kul Hüseyin’im der ki Hâkk’a varalım
Varıp Dergâhına yüzler sürelim
Can baş feda edip şahı görelim
Sen de o Sultan’ı gördün mü turnam


Nazlı Öksüz