Döktüğüm kanlı gözyaşım - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Döktüğüm kanlı gözyaşım - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Döktüğüm kanlı gözyaşım ey peri didem bilir
Gamzen okun yarasını sızlayan sinem bilir

Bade-i aşka lokman gelse de bulamaz deva
Derd-i aşka var mıdır dünyada bir melhem bilir

Biz harabatız deyi vaiz ne bilsin tan eder
Terk-i dünya lezzetini İbrahim-i Ethem bilir

Bir peder derler mesih’e belli Ruhullah imiş
Kimseler bilmez o sırr-ı müphemi bir Meryem bilir

Biz ne buğdayı akl ederiz, ne de huri gılman isteriz
Cennetin derd-i belasın Hazret-i. Adem bilir

Sofu-yu ahmak ne bilsin künt-ü kenz esrarını
Kendin akıl kıyas eder bizleri sersem bilir

Bab-ı Haydar’dan başka baba ben de etmem iltica
Ey Harabi ben kızılbaş olduğumu alem bilir

« || »