Dönmem Ali’ den - Cangül - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Gezdim seyr eyledim cihan içini
Dönen dönsün ben dönmezem Ali’den
Kısmet verip yaratmaya kadirdir
Dönen dönsün ben dönmezem Ali’den
Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli’den

Ali gibi er gelmedi cihana
Onada buldular bin bir bahane
Yedi kez uğradı ulu divana
Dönen dönsün ben dönmezem Ali’den
Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli’den

« || »