- Düştü - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Semahı vahdetten doğdu abitah
Enver tahtından saraya düştü
Kavuştu bir oldu necmi mahitap
Nuru şahkı her bir deryaya düştü

Ezelden nur iken doğdu cihana
Gitti zulmet zahi oldu cihana
Ruhlar subut oldu geldi lihana
Sevan dün insanda sıraya düştü

Durur yerler döner arşı semavat
Yedi iklim yedi derya tamat et
Zahir batın ne var cemil kainat
Berrayı hattında karaya düştü

Evliya embiya hatemi adem
Zebur tevrat incil kurran’ı azam
Şeriat tarikat emri kırk mahat
En el hak edası araya düştü

Deruni rivayet geldi hikmetten
Bu remzi fehmetten ehli vahdetten
Vema ersen laki illa rahmetten
Habibi hüdadan buraya düştü