Eğer aşık isen - Aşık Noksani - türkü sözü | klibi

Eğer aşık isen güzel canana
Seyreyle cemalin dur gizli gizli
Eğer mecnun isen hüsnü didara
Gizle asrarını dur gizli gizli

Mamur et başını kendinde ara
Eğer mamur isen erersin dara
Farkeyle kendini yanarsınnara
Bülbüle zareyle dur gizli gizli

Yeşil nikabından perdeyi kaldır
Sevdiğin dilberin orada vardır
Aşıkların işi hey dost ahile zardır
Açıldı gülleri der gizli gizli

Bu sırrı vahdetten irfanı gözle
Arif olup dostun izini izle
Sen her şeyden evvel kendini gözle
Gördünse didarı dur gizli gizli

Manayı alemde o cana yar ol
Ara sevdiğini öz bağında bul
Aşıklar maşuğa hey dost olmuşlardır kul
Özünü pakeyle dur gizli gizli

Noksani seyreyle bekle ikrarı
Sinemde yanıyor aşkıyla narı
Aşıklar neylesin böyle ayarı
Çekiver katarı var gizli gizli


Gültekinler