- Eğer Sorarlarsa Müslüman Mısın - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Eğer sorarlarsa müslüman mısın
Bihamdillah müslümanım ey hoca
Elhamdülillahın manası nedir
Allah bir Resul hak imanım hoca

Eğer sorarlarsa kimin kulusun
Kuluyum Allahın peygamberim hak
Sorarlarsa peygamberin adı ne
Muhammed Mustafa cananım hoca

Sorsalar Allahı nerde bilirsin
Mekandan münezzeh kalbte gizlidir
Ne yerde ne gökte ne sağda solda
Çağırdığın yerde bil anı hoca

Derse birliğine var mı dedilin
Delilim ihlastır «Küfüven ahed»
Sorarlarsa aklen delilin var mı
Nice yüzbin yerde be canım hoca

Eğer sorarlarsa otuz üç farzı
On ikisi namazdadır kılana
Eğer sorarlarsa altısı nerde
İymandadır gani gumanım hoca

Mümin ister nasihati işite
Zindanda kalmıya yerin ısıda
Savum salat hac ve zekat peşinde
Eda eden var mı aslanım hoca

Dördü de abdeste payı sor heman
Üçü de gusulde farzoldu inan
İki darp bir niyet teyemmüm ayan
İşte böyle gülü reyhanım hoca

Adem baba Ruhsati’nin atası
Var ise affeyle sözüm hatası
Dahi çoktur bu sualin ötesi
Benden ala bilüp inanın hoca