Elaya bakın - Emekçi, Hüseyin Şen, Özlem Taner, Yavuz Top - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Bugün seyre çıkmış hublar sultanı
Teşrif etmiş bezmi alâya bakın
Nur ile münevver etmiş cihanı
Alnında nücûmu zöhreye bakın

Sanki gökten yere indi bir melek
Bezmi aşığına girdi gelerek
Bir elinden meze verdi gülerek
Bir elinde meyi sehpaya bakın

Dökülmüş zülüfler gül gerdanına
Hadisler yazılmış hub divanına
Yüz süren hac olur asitanına
Cemali Kâbe’yi hülyaya bakın

Sensin dû cihanda hem padişahım
Mescidi mihrabım hem kıblegahım
Cemali Kabe’dir işte güvahım
Vechinde Esmâyı Hüsneye bakın

Açıl gonca misali çeşmi meftunu
İrşad et bülbülü dili mezhunu
Tenzil etmek için bezmi mecnunu
Uğrattın Leylayı likaya bakın

Çoktan belli çeker idim sevdasın
Hamdûlillah gönül buldu Leylasın
Burcu asumana saldı ziyasın
Selavat getirir hem aya bakın

Cihana gelmemiş böyle mâhpare
Aklımı başımdan aldı ne çare
Sıtkı’ yı bülbül gibi düşürdü zara
Açılmış gül gibi hemraya bakın


Emekçi


Özlem Taner


Yavuz Top


Hüseyin Şen