Elif Eğlen Bile Ben De Gideyim - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Elif Eğlen Bile Ben De Gideyim - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Elif eğlen bile ben de gideyim
Be benim derdimden bil kerem eyle
Te temam derdimin hesabı yoktur
Se sabit göz yaşım sil kerem eyle

Cim cemalin gitmez benim özümden
Ha hukukun çıkmaz iki gözümden
Hı hayrat gördün mü benim yüzümden
Dal dilber ver bana dil kerem eyle

Rı Rahmeylersin bilirim seni
Ze zülalin yakar nice bin canı
Zel zelil eyledi bu aşkın beni
Sin selamın her gün sal selam eyle

Şın şükür görmüşüm düşünür bugün
Sad sıdık tuttum peşini bugün
Dad zapta saram döşünü bugün
Ti tabib derdimi al kerem eyle

Zı ziya vermemiş küsnün kemali
Ayın alem verir malı melali
Gayın gayret ettim görem cemali
Fe ferah karşımda kal kerem eyle

Kaf kurban etmişim yoluna canı
Kaf kerem et güzel aşıkın tanı
Lam lütfet sevdiğim unutma beni
Mim merhamet eline dal kerem eyle

Nun nolur koynuna girsem bir gece
Vav vallahi haffim kalmaz zerrece
He hele sevd!ğm gezek böylece
Lamelif la deme gel kerem eyle

Ye yar Ruhsat seni yemez sevdiğim
Sırrını kimseye demez sevdiğim
Ak göğsün üstünde namaz sevdiğim
Sen de benim gibi kıl kerem eyle