- Erenler Şahtan gelirler - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Erenler Şahtan gelirler
Ali derler Pîr’imize
On İki İmam kullarıyız
Münkir ermez sırrımıza

Ateş yanıp kazan coşar
Dalga gelir boydan aşar
Şulesi aleme düşer
Bakın bizim nurumuza

Pîrimiz Kırklar Yediler
Bu yolu onlar kodular
Bize böylece dediler
Kanarsan ikrarımıza

Baktık aslımız Adem dir
Kısmetim veren Hüdam dır
Halifeler Piş Kadem dir
Taç urdular serimize

Mürit mürşidine uydu
Erenler manisin duydu
Münâfıklar nice kıydı
Tiğ çektiler Pîr’imize

Nesimi der bakta pişir
Özüne muhabbet düşür
Bin Bezirgan metah taşır
Günden güne şarımıza


Ali Nurşani


Sabahat Akkiraz


Derya Çağlayan


Nazlı Öksüz

Erenler şahtan gelirim
Ali derler pirimize
Özümü dara çekmişim
Gel gelirsen narımıza

Seni şaha gider derler
Hakka teslim özün derler
Ceylanlar semah ederler
Gel gelirsen cemimize

Nesimiyim nakta pişir
Özünden melanet düşür
Bin bezirgan yükün taşır
Günden güne şarımızıa