Erin Hak Bilmezse Zaydır Emeği - Aşık veli - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Bir bacı kudretten kuşak kuşansa
Erin hak bilmezse zaydır emeği
Turap olup ayaklara döşense
Erin hak bilmezse zaydır emeği

Hacc’ı tavaf edip serhacı olsa
El etek yandırmış bir bacı olsa
Doksan bin er ona duacı olsa
Erin hak bilmezse zaydır emeği

Günde Hacc’a bin bir niyaz götürse
Erenlerin lokmasını yetürse
Fatma Ana elinden tutsa getirse
Erin hak bilmezse zaydır emeği

Sayha vursa şu alemi arasa
Erenlerin hizmetine yarasa
Fatma Ana’mızm saçın tarasa
Erin hak bilmezse zaydır emeği

Öksüzler götürüp sevap eylese
Musa gibi binbir kelam söylese
Erin hak bilmezse zaydır emeği

Veli’m eyder bu sözümüz hak ise
İnse çıksa batın ilmin okusa
Fatma Ana’nın saç bağını takınsa
Erin hak bilmezse zaydır emeği