- Ey Aziz Dostlarım - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Ey aziz dostlarım yoruldum gayri
Dem sürmedim yaran ile eş ile
Ben kahpe feleğe darıldım gayri
Geçti ömrüm bora ile kış ile

Bu dünyanın sefasını sürmedim
Geçti ömrüm muradıma ermedim
Ben feleğin iyi günün görmedim
Gezdirmedi bir selamet baş ile

Çok sitem çektim bu aşkın elinden
Söylenir namımız halkın dilinde
Ün eylerdim yüce dağlar salında
Gözü kara bir balaban kuş ile

Yavru şahin enginlerde kışlamaz
Galip geldi felek peşim boşlamaz
Gönül kalesine gülle işlemez
Bir muhanet vurur yıkar taş ile

Sen artırdın efkarımı gamımı
Sürdürmedin devranımı demimi
Elem deryasına saldın gemimi
Geçti ömrüm dalga ile coş ile

Tabipler derdimi deftere yazar
Açıldı göksümde yarem pek azar
Said şu aleme eyle bir nazar
Gören var mı cehennemi düş ile