- Gayri (Ben Giderim) - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Ben giderim emanetin Allaha
Suna boylum o yerlerde kal gayri
Başım alıp şu yerlerden gidersem
Ahu gözlüm sen kadrimi bil gayri

Benim arzettiğim kaşı kemandır
Aşk elinden garip halim yamandır
Gidiyorum geleceğim gümandır
Helallaşak kara gözlüm gel gayri

Yürek yaralıdır gönül coşkundur
Muhabbetnamesi yare düşkündür
Yardan ayrılalı oldu beş gündür
Durmaz akar gözlerimden sel gayri

Gidiyorum beni yoldan eyleme
Siyah zülfün mah yüzüne telleme
Gidiyorum gurbete gelir belleme
Ölenecek ceddimize zül gayri

Der Said’im şu yerlerde duramam
Lokman gibi her yarayı saramam
Nazlım senin gül yüzünü göremem
Ayrılıyor dost ilinden yol gayri