Gelmesin Ey Dost - Cem Doğan, Cengiz Özkan, Muhlis Akarsu, Onur Kocamaz, Pir Sultan Abdal, Sevim Çoskun - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Sefasına cefasına dayandım
Bu cefaya dayanmayan gelmesin
Rengine hem boyasına boyandım
Bu boyaya boyanmayan gelmesin

Rengine boyandım meyinden içtim
Nice canlar ile didar görüştüm
Muhabbet eyleyip candan seviştim
Muhabbeti küfür sayan gelmesin

Muhabbet eyleyip yokla pirini
Yusun senin namus ile arını
Var bir gerçek ile kıl pazarını
Kıldığın pazardan ziyan gelmesin

Kırklar bu meydanda gezer dediler
Evliyayı yola dizer dediler
Destini destinden üzer dediler
Nefsaniyetine uyan gelmesin

Pir Sultan’ım eydür dünya fanidir
Kırkların sohbeti aşk mekamdır
Kusura kalmayan kerem kahidir
Gönülde karası olan gelmesin


Muhlis Akarsu


Cengiz Özkan


Sevim Çoskun


Cem Doğan


Onur Kocamaz