- Gezsem de dünyanın dört bucağını - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Gezsem de dünyanın dört bucağını
Vallahi gözüme yine boş gelir
Gönül arzu eder dostu cananı
Sızlar eski yaram gözden yaş gelir

El diyarı mesken olmaz insana
Yürekten kul ise cananın sana
Hal bilmez hoyratı sararsan cana
Ağustos ayında başa kış gelir

Yüce dağ yeşil çimen yol olsa
Acem bahçeleri gonca gül olsa
Saçı sırma gül dudağı bal olsa
Gönül istemezse dile daş gelir

Haşimi seversen ey deli gönül
Diken bir gül olur baykuş da bülbül
Güzel çul da giyse olur ipek tül
Salınıp gezerken göze hoş gelir


Aşık Haşimi


Sevcan Orhan


Güler Duman


Canan Başkaya


Şekip Şahadoğru


Musa Eroğlu


Sinem Eroğlu


Bedia Akartürk


Erensoy Akkaya


Cankat Erdoğan


Duygu Kutlu