Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Evvel baştan Muhammed’e salavât.
Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru.
Ecel gelip ömür gülü solmadan,
Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru.

Hasan-Hüseyin Ali’nin oğulları,
Şehitler yoluna giderler doğru.
İmam Zeynelâbâ Hüseyn’in oğlu,
Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru.

İmâm-ı Bâkırdan vuralım demi,
Cafer-i Sâdık’tan aldım erkânı
İmam Mûsâ kaldır gönülden gamı,
Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru.

İmam-ı Rızâ’dan olsun hidâyet,
Takî ile Nakî kılsın inâyet.
Ol Hasan Askerî şâh-ı vilâyet,
Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru.

Pir Sultan Abdâl’ım söyledi heman,
Yezid’in kalbinden gitmedi güman.
Âhir nefesinde Oniki İmam,
Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru