Gönül Yüksek Uçma - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Gönül Yüksek Uçma - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Gönül yüksek uçma uğrarsın kışa
Uçan kanatların yorulur bir gün
Oku Cavidan’ı cehd etme boşa
Elinde defterin dürülür bir gün

Arif olan canlar ilimden bilir
Vade yeter bir gün nöbetin gelir
Sanma ettiklerin yanına kalır
Ettiğin günahlar sorulur bir gün

Ebu Cehil Şemr’e kazdı bir kuyu
Kişiye yoldaştır fiiliyle huyu
İstersen kem işle istersen iyi
İstediklerin verilir bir gün

Yedullah ayetin oku cihanda
Sanma ki bakisin bu fani handa
Herkes Hakk’ı ister ulu divanda
Bin ayak bir kaba girilir bir gün

Veli’m gerçeklere eyle niyazı
Mümin olan tutmaz kini buğuzu
Divan-ı dergahta tartarlar bizi
Hak mizan terazi kurulur bir gün