- Göründü Gözüme - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Çıktım yükseğine seyran eyledim
Engininde yar göründü gözüme
Yar gelir mi diye ardıma baktım
Perde tutmuş çar göründü gözüme

Divane gönlümü ettin zay gibi
Kirpik kalem olmuş kaşlar yay gibi
Doğdu çıktı mahi nisan ay gibi
Ehli hikmet nur göründü gözüme

Burma ziliflerin telden seçilmez
Tarak vursam zilfin teli açılmaz
Dünya güzel olsa senden geçilmez
Şu alemde bir göründün gözüme

Said intizarın yerde mi kalır
Zamane dilberi halden mi bilir
Bu gönül yerine gitse ne olur
Gidemedim ar göründü gözüme