Gözlerin (Nasıl Vasfedeyim) - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Gözlerin (Nasıl Vasfedeyim) - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Nasıl vasfedeyim güzelim seni
Rumeli Bosna’yı değer gözlerin
Dünyaya gelmemiş eşin akranın
İzmir’i Konya’yı değer gözlerin

Kimsede görmedim sendeki nazı
Tunus Trablus’u Mısır Hicaz’ı
Kars’ı Kağızman’ı Acem Şiraz’ı
Girit’i Hanya’yı değer gözlerin

Yüzünde görünür Yusuf nişanı
Yüzünü görenler çeker efganı
Büsbütün Gürcistan Erzurum Van’ı
Belh’i Buhara’y1 değer gözlerin

Ruhsat’ım eyledim senin de methin
Al yanaktan bir buse ver himmetin
Yüz bin sarraf gelse bilmez kıymetin
Ahiri dünyayı değer gözlerin