Güzelim bir derde düştüm
Dile yaslandım ağladım
Dalgalandım boydan aştım
Sele yaslandım ağladım

Neler geldi bu başıma
Köprü kurdum göz yaşıma
Dağlar dikildi karşıma
Yola yaslandım ağladım

Ömrümün son devresinde
Kaldım derdin deryasında
Sazımın her perdesinde
Tele yaslandım ağladım

Döndüm yıllara karıştım
Yandım küllere karıştım
Tozdum çöllere karıştım
Yele yaslandım ağladım

Garibin gönlü bedestan
Ne çul ister ne de fistan
Hal bilmeyen nice dosttan
Ele yaslandım ağladım

Hüdai der bahtım kara
Günüm ermedi bahara
Dikeni bağrımda yara
Güle yaslandım ağladım