Hab-ı gafletten uyanıp - Can Kalaycıoğlu, Dertli Divani, Nilüfer Sarıtaş - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Hab-ı gafletten uyanıp
Doğru yola bastım kadem
İhlasla hakk’a dayanıp
Aşina oldum dembedem

Erler cem olmuş bir yerde
Arada göründü perde
Gel gir düşmeyesin derde
Burayaca geldin madem

Bizim mektebi irfana
Mana öğrettiler bana
Vuslat oldum ilmikana
Çün babı vahdette bu dem

Okudum elifi beyi
Farkeyledim teyi seyi
Saki destindeki meyi
Sundu nuş eyledim ol dem

Ol dem açıldı can gözüm
Cemale karşıdır yüzüm
Zedemden sıyrıldı özüm
Şükür nasip oldu adem

Adem’de hakk’ı bulmuşam
Bahri ummana dalmışam
Vahdeti ahed olmuşam
Sanma ki adem’den yandım

Dertli Divani yakudum
Levhi mahfuzdan okudum
Aba hırka şal dokudum
Meğer bu işte üstadem


Dertli Divani


Nilüfer Sarıtaş


Can Kalaycıoğlu

« || »