Halım arz eyleyim - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Halım arz eyleyim - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Halım arz eyleyim aziz gardaşım
Gün be gün efkarım artar vallahi
Şeker ile baldan leziz yoldaşım
Olmuşum mecnundan beter vallahi

Nice bir bekliyem gurbet elleri
Nazlım şimdi orada gözler yolları
Gönül görmek ister gonca gülleri
Dilim bülbül gibi öter vallahi

Baykuşu olmuşuz gurbet yurdunun
Vermesin başına mevlam kuşun kurdunun
Ah ayrılık yokluk ölüm derdinin
Dikeni ciğerime batar vallahi

Meluli hasretim rah’i cenana
Çekerim cevrini her dem verirsen bana
Şikayet olmasın ol kerem kana
Bu kadarca cefa yeter vallahi