- Hay Çalıpta Gülme Ey Gafil - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Hay çalıpta gülme ey gafil insan
Bu dünya fanidir murat olaman
Durmayıp daima işlersin isyan
Farzolmuş beş vakit namaz kılaman

Kimse bilmez ciğerdeki yaramı
Deryalardan çoktur hakkın kelamı
Korkmazsın hüdadan yersin haramı
Çok sitem çekersin doğru ölmen

Çıkıp nur tahtına hak kendi gazi
Desti kudretinde mizan terazi
Meydanı mahşerde tartarlar bizi
Mağfiret olmazsa halas bulamam

Çok ise isyanın mevlaya yalvar
Şefaat kanidir cihanı server
Halk ve alem gider bir uzun yol var
Götür azık yol uzaktır gelemem

Kurulur mahşerde bir azim seyran
Yanıp ciğerimiz olacak püryan
Göz göre dikilip anadan üryan
Sağında solunda kimdir bilemem

Hasta olup baş yastığa düşünce
Evlat kardeş baş ucuna gelince
Ezrail canına pençe salınca
Titrer azaların derman bulamam

Bal ile beslersin tatlı canları
Yakan cehennemde nazik tenleri
Emreder yaradan sürün bunları
Korkuyorum Said sen kurtulaman