Hayırsız evlat kör evlat - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Hayırsız evlat kör evlat - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Babası ağlar biçare
Hayırsız evlat kör olsun
Annesi der ah ne çare
Hayırsız evlat kör olsun

Babasının sözünü tutmaz
Anne örgütü kar etmez
Eğridir işi doğruya gitmez
Hayırsız evlat kör olsun

Kazanır verir zarara
Ceketini basar kumara
Herslenince benzer mara
Hayırsız evlat kör evlat

Utanmaz zerrece yok haya
Vicdanı taş ile kaya
Her gün gider sinemaya
Hayırsız evlat kör evlat

Derdi Derya’ m söz kar etmez
Hiç kimseye hayır etmez
Şeytan fikrini terk etmez
Hayırsız evlat kör evlat